Om webbplatsen

Innehåll

Använda webbplatsen

Hitta på webbplatsen

Genom navigeringen i sidhuvudet hittar du information och tjänster indelade efter verksamhetsområde. De flesta tjänsterna kräver inloggning.

Ladda ner filer

Nedan listas vilka filformat som finns på vår webbplats och vilka program du kan ladda ner gratis för att kunna ta del av information.

Ändra textstorleken

Med hjälp av din webbläsares inbyggda funktioner kan du ändra storleken på texten på webbplatsen. I de flesta moderna webbläsare gör du detta genom att hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på mushjulet. Du kan även ändra textstorleken i webbläsarens menyer.

Teknisk information

Denna webbplats är byggd enligt webbstandarder. Det innebär att XHTML 1.0 Strict används för att strukturera innehållet, och att stilmallar (CSS, Cascading Style Sheets) används för att styra hur innehållet presenteras.

Webbläsare

Webbplatsen visas allra bäst i en modern webbläsare som har stöd för ovan angivna standarder. Äldre versioner av webbläsare som inte har stöd för webbstandarder visar samma innehåll, men utan formgivningen. För mer information om olika webbläsare, se respektive tillverkares webbplats.

Skript

Webbplatsen använder JavaScript för att sätta fokus i formulär, förenkla val av datum och för att öppna vissa typer av länkar i nya fönster. Ingen av dessa funktioner är kritiska för att webbplatsen ska fungera.

Här hittar du information som kommunen enligt lag ska lämna vid användning av kommunens elektroniska tjänster.

Postadress: Växjö kommun
Box 1222
351 12 Växjö

Tel: 0470-410 00

Fax: 0470-41994

E-postadress: utbildningsnamnden@vaxjo.se

Besöksadress: Västra Esplanaden 18

Organisationsnummer: 212000-0662

Registreringsnummer för mervärdesskatt: SE212000066201

På webbplatsen används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Det finns två typer av cookies:

  1. en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
  2. en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Webbplatsen använder endast sessionscookies vilka används för att hantera information som du lämnar när du använder webbplatsens e-tjänster.

Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Sessionscookies måste accepteras för att webbplatsens e-tjänster skall fungera. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om cookies på sin webbplats, www.pts.se.

Här lämnas information om hur Utbildningsnämnden behandlar personuppgifter som samlas in på webbplatsen.

Personuppgiftansvarig

Utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på webbplatsen www.vaxjo.se/skolval. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Uppgifter om kommunen.

Ändamål för behandling

Utbildningsnämnden behandlar dina personuppgifter.enligt personuppgiftslagen (PUL). Personuppgifter som lämnas används för att handlägga skolvalet.

Överföring av personuppgifter

Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut till var och en som behöver ta del av uppgifterna till följd av elektronisk dokumenthantering som har sin grund i att fullgöra ett avtal med dig, en rättslig skyldighet, en arbetsuppgift av allmänt intresse eller en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning där en behandling av uppgifterna är nödvändig.

Offentlighetsprincipen

Utbildningsnämnden är en kommunal myndighet. Detta innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Rätt att begära information

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Utbildningsnämnden, oavsett om dessa samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Om du vill ha sådan information, ska du lämna en skriftligt undertecknad begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen göras på papper, och kan inte skickas med e-post.

Regler för e-tjänsten

Genom användandet av e-tjänsten accepterar och godkänner användaren att personuppgifter lagras och behandlas enligt ovan. Åtgärder som sker inloggad i systemet är juridiskt bindande på samma sätt som en underskriven handling. Uppgifter som lämnas ska vara sanningsenliga.

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med e-tjänsten Skolval. Information om hur du kontaktar oss finns under "Allmän Information".